Cuarto de ESO

MOVIMIENTO Y CAÍDA LIBRE

CUARTO DE ESO

Los alumnos de 4º de ESO han podido comprobar de forma práctica lo estudiado en física sobre el MOVIMIENTO y la CAÍDA LIBRE.

En ausencia de rozamiento dos cuerpos cualesquiera caen exactamente igual, con la misma aceleración. La velocidad a la que caen es independiente de su masa. Por ello se denomina CAÍDA LIBRE al movimiento de un cuerpo sometido únicamente a la acción de la gravedad.

TRABAJO COOPERATIVO AL AIRE LIBRE

CUARTO DE ESO

En matemáticas académicas hemos podido trabajar nuestras competencias matemáticas y de aprender a aprender utilizando el trabajo cooperativo en las nuevas mesas instaladas en el patio.

XII JORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL

CUARTO DE ESO

ÁCIDOS Y BASES

CUARTO DE ESO

LLIBRES CURS 20/21 4tESO

CUARTO DE ESO
Documentos: 

CiènciaLab 2020.

CUARTO DE ESO

Els alumnes de 4t ESO van assistir a dos tallers pràctics en l'EPSA-UPV.

En primer lloc el taller IoT Internet of Things organitzat pel Departament Enginyeria Mecànica i de Materials. Els alumnes van aprendre a projectar, dissenyar, crear i connectar mitjançant sensors les targetes d’entrada i eixida per poder accionar-los des d’un dispositiu mòbil. Concretament van realitzar dos exemples guiats amb Arduino i Arduino Blocks.

En segon lloc van assistir al taller de videojocs organitzat pel Departament de Sistemes Informàtics i Computació. En este taller primer van escoltar una introducció per explicar com es fa un videojoc (concepció de la idea, treball del disseny, treball de programació) i també els camins per convertir-se en un professional de la matèria. En la segona part del taller es va realitzar una activitat pràctica on cada alumne utilitzant la plataforma Gamesonomy va fer un xicotet exemple guiat, "flappy birds".

Per acabar es va fer una visita guiada per conèixer els tres edificis. Els laboratoris d'investigació, l'aula de generació espotània, l'equip Eco-marathon, alguns dels laboratoris, instal·lacions esportives, etc.

Som cavallers o descobridors? Curs 19-20 (II)

CUARTO DE ESO

Treballem en cooperatiu

Els alumnes continuen avançant per l’història utilitzant diferents estratègies per assolir els coneixements que emanen del projecte.

Setmana de la Ciència. Reflexions sobre la crissi climàtica.

CUARTO DE ESO

El mes de novembre els alumnes de ciències de 4t d'ESO van assistir a la conferència organitzada per la UPV-EPSA en Banyeres "10 reflexiones sobre la crisis climática" per conéixer des d'un punt de vista científic quins són els efectes de l'activitat humana en el canvi climàtic. Tema d'actualitat que actualment està tractant-se a escala mundial en la Cim del Clima en Madrid (COP25).

Esta xarrada va ser impartida pel director del Campus de Alcoi de la Universitat Politècnica de València Juan Ignacio Torregrosa López.

LLIBRES 4ESO 19/20

CUARTO DE ESO
Documentos: 

ESCOLES GERMANES (SANT JOSEP, ONTINYENT)

CUARTO DE ESO

Páginas