Inicio

BIENVENIDA AL COMEDOR ESCOLAR

REUNIÓN INFORMATIVA DE SERUNION SOBRE EL SERVICIO DE COMEDOR. LUNES 21 DE OCTUBRE A LAS 17'15 H.

ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES. 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Se aprueban y publican en el tablón de anuncios del centro los CENSOS PROVISIONALES ELECTORALES de cada sector.

Las reclamaciones se harán al director del centro-presidente de la Junta Electoral hasta el 18 de octubre.

El día 21 de octubre se aprobarán y publicarán en el tablón de anuncios del centro LOS CENSOS ELECTORES DEFINITIVOS de cada sector.

LA JUNTA ELECTORAL.

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 21/11/19

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 21/11/19
JUNTA ELECTORAL

REPRES. TITULAR: Remigio Beneyto Berenguer.
DIRECTOR-president: Vicent Ferre Silvestre

REPRESENTANTS DELS PROFESSORS-secretaria:

- Francisco Ferre López
Suplent: Mª Ángeles Belda Vilanova

REPRESENTANTS DELS PARES:

- Esther Castelló Dolz
Suplent: Enrique Francés Francés

REPRESENTANTS DELS ALUMNES:

- José Miguel López Mora
Suplent: Lucía Sánchez Belda

REPRESENTANTS DEL PERSONAL D’ ADMINISTRACIÓ I SERVEIS:
- Mª Rosario Bodí Lozano
Suplent: Guadalupe Calatayud Alcaide

MENÚ COMEDOR OCTUBRE 2019

NOTA DE PRENSA DE ESCUELAS CATÓLICAS.

Con motivo del inicio del nuevo curso, Escuelas Católicas ha difundido una nota de prensa en la que demandaba un clima de estabilidad y diálogo con toda la comunidad educativa, al tiempo que afrontaba con decisión el curso escolar a pesar del incierto panorama político. En la misma nota de prensa se hace una defensa de la enseñanza concertada resumida en “10 verdades” sobre la educación que ofrece la enseñanza concertada. Por su interés les adjuntamos el enlace.

https://www.escuelascatolicas.es/ec-ante-el-anuncio-del-nuevo-curso/

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DE INICIO DE CURSO

AVÍS METEOROLÒGIC PER A DIVENDRES 13

L'Ajuntament de Banyeres de Mariola ha publicat:

AVÍS METEOROLÒGIC PER A DIVENDRES 13

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) ha emés per al DIVENDRES 13, a través del Centre de Coordinació d’Emergències (CCE), l’avís de riscos meteorològics pel qual hem passat del nivell de pre emergència roig a nivell emergència 0. Seguidament, han canviat al nivell EMERGÈNCIA NIVELL 1 per pluges i tempestes a tota la província.

A diferència de la nit anterior on les precipitacions més abundants estaven previstes des de les 2 a les 6 de la matinada, per al divendres estan previstes les precipitacions més fortes molt pròximes a les hores d’entrada als centres docents, a més de tempestes elèctriques durant tot el dia i part de dissabte.

Per aquest motiu, se suspenen les classes en els centres educatius de Banyeres de Mariola.

Al mateix temps, es demana al veïnat que continue extremant les mesures de precaució, insistint en els desplaçaments i en les activitats quotidianes a l’exterior.

https://www.portademariola.com/avis-meteorologic/

Comunicat Ajuntament de Banyeres de Mar

Páginas