Reunions informatives als pares

PRIMARIA

1 d’octubre: 5é i 6é d’Educació Primària a les 17.15h
3 d’octubre: 1r i 2n d’Educació Primària a les 17.15h
4 d’octubre: 3r i 4t d’Educació Primària 17.15h