BANC DE LLIBRES curs 19/20

PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT EN EL PROGRAMA.

Alumnat ja participant en el curs 2018-2019.

L'alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2018-2019 no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el Banc de llibres 2019-2020, ja que aquesta condició es manté, a no ser que exercisquen el seu dret de renúncia, mitjançant el document de «Lliurament de Llibres de text i material curricular».
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/168121103/S0_LLIURA_1920_v1/...

Nou participant, sol·licitud de participació i termini de presentació.

Les famílies que vullguen participar en el programa de Banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries, hauran de sol·licitar-ho, d'acord amb el model de sol·licitud electrònica que conste en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat: Sol·licitud telemàtica.
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094
Les sol·licituds de nova participació es presentaran, al centre on es trobava matriculat l’alumnat en el curs 2018-2019, excepte aquell que es matricule en primer d’Educació Primària que ho farà en el centre on es matricule el curs 2019-2020.

- Període Ordinari.
* 1r termini.- Del 13 de juny fins el 3 de juliol de 2019, per als estudis de PRIM-EE.
* 2n termini.- Del 4 fins el 24 de juliol de 2019, per als estudis de PRIM-EE i ESO-FPB.

LLIURAMENT DE LLIBRES.
El lliurament de llibres i material curricular per part de les famílies en el centre està duent-se a terme per part dels tutors al llarg d'aquesta setmana.

S'adjunten els documents de lliurament dels llibres i les instruccions per a les famílies.